Nhổ Răng Thường

Bọc Mão Sứ Niken

Răng sứ Cr-Ni còn gọi là sứ thông thường, hợp kim bên trong là Cr-Ni.
Hợp kim này có khuyết điểm là sau một thời gian sử dụng có thể bị Oxy hoá dẫn đến đen viền cổ răng và không có sự tương hợp sinh học tốt...
Copyright © 2017 Nha khoa Minh Nhựt
Designed by Viễn Nam