Dịch vụ

Răng Sứ Kim Loại

Răng sứ kim loại là loại răng sứ thẩm mỹ có cấu tạo 2 phần lõi kim loại và mão sứ phủ bên ngoài. Khi thực hiện, các kỹ thuật viên nha khoa đầu tiên sẽ đúc một lớp thân kim loại phù hợp với dấu răng đã mài cùi...
Copyright © 2017 Nha khoa Minh Nhựt
Designed by Viễn Nam